Choď na obsah Choď na menu
 


Legislatíva

Zákon NR SR č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje podmienky na organizovanie turistických podujatí väčšieho rozsahu. Ďalšie právne predpisy vydal Ústredný orgán KST na svojej stránke:

 

Náš turistický oddiel sa každoročne úchádza o 2 % podielu zaplatenej dane. Ak sa rozhodnete venovať tieto prostriedky nášmu oddielu, po vyplnení tlačiva neodovzdávajte vyhlásenie priamo na Finančnú správu (Daňový úrad), ale odovzdajte ho členovi výboru alebo cvičiteľovi na turistickej akcii. V prípade priameho odovzdania na Daňový úrad peniaze budú pridelené regionálnej rade a nášmu oddielu nebudú prevedené. Súčasťou vyhlásenia musí byť ako príloha aj Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré vydáva zamestnávateľ.Daňový úrad vyhlásenie bez tohto potvrdenia neakceptuje.

Aktuálne tlačivo vyhlásenia zverejňujeme v základnom menu v ponuke "Najbližšie akcie". Za príspevok Vám vopred ďakujeme.