Choď na obsah Choď na menu
 


Z histórie klubu

Počiatky turistiky v Trenčíne sú spojené s činnosťou Prírodovedného spolku Trenčianskej župy v roku 1878, zakladateľom bol župný lekár MUDr. Karol Brančík. Činnosť tohto spolku sa sústreďovala na vlastivedné poznávanie najmä Považia ale aj Súľovských skál a Malej Fatry.

Organizovanú formu nadobúda turistika v Trenčíne so vznikom prvého športového klubu v roku 1890. Z pôvodnej veslárskej Regaty vznikol klub s názvom Trencsény sport-kor – Trenčianský športový krúžok.  V roku 1904 bol založený nový športový klub s názvom Trencsény torne egyesult (TTE) - Trenčianský telocvičný spolok, ktorý združoval viacero športových oddielov, vrátane turistiky.

Po vzniku ČSR boli nahradené, prípadne zrušené pôvodné spolky a kluby novými štruktúrami. Dňa 17. augusta 1919 valné zhromaždenie spolku TTE prijalo nové stanovy a spolok dostal oficiálne slovenský názov Trenčiansky  telocvičný spolok so značkou TTS. Táto značka zostáva dodnes už iba u niektorých športových oddielov vrátane turistického. 

V roku 1921 bol v Trenčíne založený klub československých turistov  a v tom istom roku Miloš Janoška z Liptovského Mikuláša založil časopis Krásy Slovenska, ktorý je najdlhšie kontinuálne vychádzajúci časopis na Slovensku. Spoluzakladateľom bol aj rodák z Trenčína p. Stacho.

Turistika v Trenčíne nezanikla ani počas Slovenského štátu. Predsedom oddielu bol od roku 1943 PhMr. Ján Halaša, ktorý v tejto funkcii zotrval do roku 1949. Za jeho pôsobenia sa začala obnova vyhorenej chaty na Inovci a je po ňom pomenovaný jeden chodník na úpätí Inovca – Halašov chodník. V roku 1949 po reorganizácii športového života došlo k zrušeniu Klubu Slovenských turistov a lyžiarov, a tak turisti do roku 1990 nemali svoju vlastnú zastrešujúcu organizáciu, ale pôsobili ako odbory turistiky pri telovýchovných jednotách (v Trenčíne to bol OT TJ JEDNOTA Trenčín). Z tohto obdobia bol v Trenčíne najvýznačnejší turista a organizátor Dr. Bundala. Začiatkom roka 1990 bol zrušený ČSTV a 24.02.1990 bola ukončená činnosť Zväzu turistiky ČSTV na Slovensku. Ako pokračovateľ bol vytvorený Klub slovenských turistov (KST).

V Trenčíne bola turistická činnosť sústredená hlavne v odbore turistiky v telovýchovnej jednote TTS Trenčín. V tomto odbore spoločne vyvíjali činnosť peší i vysokohorskí turisti, cykloturisti a vodáci. Dňa 15.04.1990 sa uskutočnila ustanovujúca schôdza odboru turistiky KST TTS Trenčín. Po tejto schôdzi sa členovia cyklooddielu rozhodli osamostatniť a v ďalších rokoch sa postupne osamostatnili aj vodáci a vysokohorský turisti, takže v pôvodnom OT KST TTS zostali iba peší turisti.  

Prvým predsedom novovzniknutého odboru sa stal pplk. Nejezchleba. Od januára 1991 sa stal predsedom Ing. Vladimír Paleta. Členská základňa mala vtedy 162 členov.

OT KST TTS Trenčín je priamym pokračovateľom OT TJ Jednota Trenčín a prevzal všetky jeho činnosti ako samostatný právny subjekt a súčasne sa vrátil k pôvodnej skratke TTS  -  s novým názvom Trenčiansky turistický spolok.